Lagmannsretten forkastet Hoseins kjæremål

Lagmannsretten har forkastet kjæremålet til Gamal Hosein.