Rekordår for fredsinnsatsgruppene

De rykker ut ved storm, kriser og katastrofer. Aldri før har Sivilforsvarets fredsinnsatsgrupper stilt opp så ofte som i fjor. Da hjalp de til 26 prosent flere ganger enn året før.