• Jon Ingemundsen

Dobbelt så mange ledige i 2009

Ledigheten fordobles i 2009. Mer enn 100.000 vil være helt arbeidsledige ved nyttår, viser nye anslag fra Nav. De forrige prognosene anslo rundt 75.000 ledige i 2009.