Stram økonomi for mange funksjonshemmede

Fire av ti personer med nedsatt funksjonsevne mener at de vil få problemer med å takle høye, uforutsatte utgifter.