• Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen (Sp) ønsker å skjerpe bo-og driveplikten for gårder for å styrke bosetning og næringsutvikling på landsbygda. Odd Pihlstrøm

Vil skjerpe bo-og driveplikt for gårdsbruk