– Umulig å skjerme barn

Mor og fars reaksjon på kriser bestemmer hvordan barn opplever dem, sier krisepsykiater Lars Weisæth.