Uføre må se langt etter oppfølging fra regjeringen

Regjeringen innførte i 2004 tidsbegrenset uførestønad for å få ned antall varig uførepensjonerte her i landet. Men oppfølgingen de uføre ble lovet, har uteblitt.