Posten øker inntektene - men går i minus

Postens resultat etter skatt i tredje kvartal er 112 millioner kroner svakere enn i samme periode 2007. Inntektene steg imidlertid med 7 prosent, takket være konsernets satsning på logistikk og IKT.