• Det kan bli opp mot 7 millioner innbyggere i Norger i 2060.

6,9 millioner innbyggere i Norge i 2060