• Scanpix

Hardt ut mot kommisjonen

Arne Treholt kritiserer Gjenopptakelseskommisjonen for ikke å være den sikkerhetsventilen lovverket legger opp til. Han erkjenner samtidig at han er ved veis ende i forsøket på å få saken opp til ny behandling.