• Politifolk over hele landet vil ikke jobbe overtid natt til 1. mai, natt til 17. mai og natt til 2. pinsedag. Helge Fredheim

Politifolk nekter overtid i mai