Kokainparykk førte til historisk beslag i Nord-Trøndelag