Avlivning av rein blir ikke sak for lagmannsretten