Innvandrerregnskap avslører høyt trygdeforbruk

Statistisk sentralbyrås innvandrerregnskap går i pluss om man regner med innvandrere fra vestlige land, selv om innvandrernes inntekter fra offentlige støtteordninger ligger høyt over gjennomsnittet for befolkningen.