• Jonas Haarr Friestad

Munn- og klovsyke kan koste Norge 2 milliarder