18 prosent reserverte seg mot telefonkatalogen

18 prosent av husstandene i Oslo og Akershus har reservert seg mot å få telefonkatalogen på papir.