Høybråten vil overlate nordsjø-dykkernes sak til domstolene