Lensmannskontor består

Regjeringen vil ikke legge ned og slå sammen lensmannskontor og politistasjoner som mange har fryktet.