13 av 19 statsråder vil inn i EU

13 av de 19 statsrådene i Bondevik-regjeringen ønsker norsk EU-medlemskap.