Interne innkjøp bak budsjettrot

Årsakene til budsjettunderskuddene og pengerotet i Forsvaret skyldes nye, interne regler innen de militæres rekker hvor de forskjellige våpengrener kjøper og betaler tjenester fra hverandre, viser et internt dokument fra Forsvaret som Stavanger Aftenblad har fått adgang til.