Fortsatt bacon og chianti

Nordmenn kan fortsette å spise bacon og drikke chianti i trygg forvissning om at de ikke får i seg styggedom av typen beiken og kianti.