- 36 kroner i timen i Polen er en god lønn

STAVANGER: Ole Gabriel Kverneland i Dobra Personell AS presisererat en timelønn på 36 kroner er en god lønn i Polen. Hanunderstreker at uttalelsen hans om lønnsnivået for de polskearbeidstakerne i Dobra, som ble gjengitt i Aftenbladet lørdag, eren sammenlikning med det alminnelige lønnsnivået i Polen, ikke mednorske lønninger.