Mulla Krekar løslatt

Mulla Krekar er løslatt fra fengsel i Nederland. Begjæringen omutlevering til Jordan er avvist av nederlandske myndigheter, melderTV 2.