En av seks barnevernsinstitusjoner ikke godkjent

Hver sjette barnevernsinstitusjon som til nå er behandlet, har fått avslag på sin søknad om godkjenning.