Flyr med økser, brekkjern og åpen cockpit

Alle fly i Norge har minst én øks og ett brekkjern som liggerulåst. I tillegg har passasjerer om bord i fly av typen som KatoAir bruker, fri adgang til pilotene.