Påstander om falske legeerklæringer kan bli politisak