Plikt til å avverge omskjæring

Yrkesgrupper som kommer i kontakt med jenter, får nå plikt til å avverge kjønnslemlestelse. Plikten til å avverge kjønnslemlestelse gjelder uten hensyn til om man har taushetsplikt.