Mulla Krekar løslatt fra varetekt

Mulla Krekar er løslatt fra varetekt av Oslo tingrett. Økokrim har varslet at kjennelsen vil bli påkjært til lagmannsretten.