- Et skikkelig gjennombrudd

— Et langt skritt videre, ikke minst i forhold til miljøvernspørsmålet når det gjelder genmanipulering av planter, sier Reidun Aalen, professor ved Institutt for molekylær biovitenskap ved Universitetet i Oslo.