Neppe lovendring for å hindre flere «Tengs-dommer»

Lovbestemmelsene som innebærer at en tiltalt som frifinnes i en straffesak likevel kan dømmes til å betale ofre og etterlatte oppreisning, blir neppe endret med det første.