Her presenteres regjeringens nye reiseråd

Regjeringen legger fredag fram de nye reiserådene.

 • Janne Hagen
  Janne Hagen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er 454 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet vil være til stede på pressekonferansen.

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Spania og Andorra. Samtidig frarådes ikke lenger reiser til Ungarn og regionene Kalmar, Östergötland, Örebro og Värmland i Sverige. Endringene gjelder fra og med midnatt, natt til lørdag 25. juli.

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for. Dette reiserådet gjelder til og med 20. august.
Utenriksdepartementet har besluttet å endre reiserådene basert på det oppdaterte smittekartet som ble offentliggjort av regjeringen i dag. Ungarn og regionene Kalmar, Östergötland, Örebro og Värmland i Sverige er ikke lenger omfattet av reiserådet, mens Spania og Andorra nå inkluderes. Det vil si at Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Spania og Andorra. Reisende som returnerer fra disse landene, blir ilagt ti dagers karantene ved retur. Karanteneplikten gjelder alle som ankommer Norge etter midnatt fredag, natt til lørdag 25. juli. For mer informasjon om dette, se Folkehelseinstituttets nettsider.

Fra og med 25. juli vil følgende land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området være «grønne» og dermed unntatt fra Utenriksdepartementets reiseråd:

Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Færøyene, Grønland, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovakia, Slovenia, Storbritannia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike samt regionene Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Örebro, Östergötland og Värmland i Sverige. Unntakene fra reiserådet gjelder land og regioner som tilfredsstiller Folkehelseinstituttets smittekriterier.

Fra samme tidspunkt vil følgende land og regioner i EØS/Schengen-området være «røde» og inkluderes av reiserådet: Andorra, Bulgaria, Kroatia, Luxembourg, Portugal, Romania, Spania og de regionene i Sverige som det ikke er unntak for.


Folkehelseinstituttet vil oppdatere oversikten over hvilke land og regioner som tilfredsstiller smittekriteriene hver 14. dag, men oppdateringer i form av nye «røde områder» kan komme oftere dersom et land eller en region får en forverret smittesituasjon. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Unntakene fra reiserådene er ikke en oppfordring til å reise. 

Fakta: Tidslinje for utviklingen av koronaviruset i Norge

* 26. februar: Koronaviruset blir påvist i Norge for første gang hos en kvinne bosatt i Tromsø-området som hadde oppholdt seg i Wuhan-regionen i Kina.

* 8. mars: Antall smittetilfeller øker kraftig. Svært mange skyldes nordmenn som har vært på skiferie i Østerrike og Nord-Italia i vinterferien.

* 12. mars: Regjeringen innfører de mest inngripende tiltakene i fredstid. Alle skoler og barnehager stenges ned. Også universiteter, høyskoler, frisører og treningssentre må lukke dørene.

– Det første covid-19-dødsfallet i Norge.

– Børsfall på 8,8 prosent på Oslo Børs. Krakk på over 10 prosent på en rekke børser i Europa, USA og Asia.

– Regjeringen legger fram krisetiltak på rundt 6,5 milliarder kroner.

* 14.–16. mars: Ingen utlendinger slipper inn i landet uten kritisk grunn.

* 16. mars: Enighet på Stortinget om regjeringens første krisepakke, med blant annet endringer i permitteringsreglene.

* 19. mars: Stortinget enige om del to av den første krisepakken, inkludert kutt i arbeidsgiveravgiften, 900 millioner til kultur, idrett og frivillighet og en garantiordning på 6 milliarder til luftfarten.

– Regjeringen forbyr opphold på hytte utenfor egen hjemkommune.

* 21. mars: Stortinget vedtar en ny krisefullmaktslov som vil gi regjeringen vide fullmakter i én måned.

– Stortinget vedtar en andre krisepakke, som blant annet omfatter 100 milliarder kroner i lånegarantier og obligasjoner til kriserammede bedrifter.

* 24. mars: Tiltakene for å stoppe koronaviruset forlenges til 13. april, og reglene skjerpes: Folk må holde to meters avstand innendørs og ikke være mer enn fem personer sammen utendørs.

* 25. mars: Alle eksamener i grunnskolen og alle skriftlige eksamener i videregående skole blir avlyst. Senere blir også alle muntlig eksamener i videregående skole besluttet avlyst.

* 31. mars: Partiene på Stortinget vedtar den tredje krisepakken. Den inneholder blant annet 5 milliarder kroner til kommuner og fylker, krisestøtte til studenter, momskutt, økt låneramme for Husbanken og penger til kompetanseheving.

* 6. april: Hver koronasmittet smitter i snitt 0,7 personer, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Ifølge helseminister Bent Høie (H) betyr dette at koronaepidemien i Norge nå er under kontroll.

* 16. april: Folkehelseinstituttet lanserer smittesporingsappen Smittestopp. Appen skal testes ut i Drammen, Tromsø og Trondheim.

* 20. april: Norske barnehager åpner igjen etter å ha vært koronastengt i fem uker. Også fysioterapeuter, psykologer og tannleger får gjenoppta virksomheten.

– Hytteforbudet oppheves.

* 27. april: Skolene åpner for elever fra 1. til 4. trinn, mens videregående skoler åpner for yrkesfagelever. Fagskoler, høyskoler og universiteter åpner delvis.

– Frisører og andre tjenester med én til én-kontakt, som hudpleiere, massasje og kroppspleie og tatovering, får åpne.

* 30. april: Regjeringen foreslår midlertidige endringer i skattesystemet for olje- og gassnæringen. I tillegg foreslår regjeringen en grønn omstillingspakke.

– Avstandsregelen endres fra to til én meter.

* 5. mai: Kollektivtransporten får en egen koronaveileder. Kun halvparten av passasjerkapasiteten kan benyttes.

* 6. mai: Alkoholserveringen i Oslo åpnes igjen, men kun der det serveres mat.

– Kompensasjonsordning på 300 millioner kroner for medier som har tapt inntekter på koronakrisen.

– Alle utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge.

* 7. mai: Ny kjøreplan for gjenåpningen av Norge lanseres.

– Arrangementer på offentlig sted blir tillatt for inntil 50 personer, forutsatt at deltakerne kan holde avstand.

– Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes til 20, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand. Dette gjelder også for treninger og annen organisert idrettsaktivitet.

– Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves.

– Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn.

– Anbefalingen om hjemmekontor nedjusteres til kun å gjelde bedrifter med trange lokaler og ansatte som er avhengige av kollektivtrafikk.

* 8. mai: Hver fjerde permitterte er tilbake i arbeid, viser tall fra Nav. Om lag 400.000 mennesker registrerte seg som arbeidssøkende etter 10. mars.

– Personer som har vært koronasmittet, får karantenefritak i seks måneder.

– Avinor får 5 milliarder kroner for å dekke inntektstap, samt hindre full stopp i viktige flyplassutbygginger, særlig i nord.

* 11. mai: Landets yngste koronadødsfall registrert i Bjørnafjorden i Vestland. En mann, som ble nyretransplantert for 15 år siden, døde bare 41 år gammel.

* Grunnskoler og videregående skoler gjenåpnes for alle trinn i løpet av uke 20.

* 12. mai: Regjeringen legger fram et historisk krisebudsjett i revidert nasjonalbudsjett og foreslår å bruke 420 milliarder kroner fra oljefondet for å demme opp for koronakrisen – 174,4 milliarder kroner mer enn i fjor.

– I budsjettet anslås et fall i BNP på 4 prosent i år og en arbeidsløshet på 5,1 prosent – den høyeste siden 1930-tallet.

* 15. mai: Regjeringen fraråder utenlandsreiser fram til 20. august, men varsler ny vurdering av reiseråd utover sommeren.

– Besteforeldre kan igjen møte barnebarna sine.

* 17. mai: Korona skapte historisk 17. mai-feiring med avlyste barnetog. I stedet kjørte kongefamilien i åpen bil gjennom Oslos gater, det var båtkortesjer over hele landet og felles synging av nasjonalsangen.

* 18. mai: Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å hindre spredning av koronavirus fram til 1. januar.

– SAS innfører påbud om bruk av munnbind på alle selskapets flyginger fram til 31. august.

* 27. mai: Endringene i helselovgivningen oppheves, og de fleste pasientrettighetene gjeninnføres.

– Smitteverntiltakene i skoler og barnehager lettes opp.

– Besøksforbudet på sykehjem og sykehus oppheves.

* 28. mai: I nye beregninger anslår FHI at mellom 30.000 og 40.000 nordmenn har blitt smittet av covid-19.

– Det åpnes for jobbreiser i Norden uten at man må i karantene ved hjemkomst.

* 29. mai: Ny tiltakspakke på 27 milliarder kroner skal hjelpe koronarammede næringer ut av koronakrisen.

* 1. juni: Fornøyelsesparker og serveringssteder uten matservering får åpne. Det samme gjelder organisert svømming.

– Det åpnes for tilnærmet normal treningsaktivitet for barn og unge opp til fylte 19 år.

– Svalbard åpnes for turister.

* 2. juni: Hele skoleklasser kan være samlet, uansett størrelse på klasserommet.

* 15. juni: Arrangementer med inntil 200 deltakere tillates.

– Nordmenn kan reise på ferie til alle land i Norden, med unntak av Sverige der kun Gotland åpnes.

– Universiteter, høyskoler, fagskoler, treningssentre og svømmehaller åpner igjen.

* 16. juni: Seriespill i toppfotballen blir tillatt.

– Smittestopp-appen blir deaktivert som følge av et varsel fra Datatilsynet.

* 17. juni: Flyselskapet Norwegian innfører krav om munnbind på sine flyginger.

* 25. juni: Det er ikke lenger mulig å dra på karantenefri reise til Gotland.

* 28. juni: Testrutinene for utenlandsk helsepersonell strammes inn etter at en svensk lege, som hadde fått unntak fra karanteneplikten, og en svensk sykepleiervikar testet positivt for covid-19.

* 29. juni – 5. juli: Uke 27 ble den første uken uten koronadødsfall siden 12. mars.

* 7. juli: FHI får midlertidig forbud fra Datatilsynet mot å behandle personopplysninger i Smittestopp-appen.

*15. juli: Nordmenn kan reise til Europa uten karanteneplikt dersom smittesituasjonen tillater det.

– Også innreiserestriksjonene for innbyggere i EØS- og Schengen-området oppheves

* 20. juli: FHI varsler at smittesituasjonen i Spania kan gå fra å være et «grønnn» til «rød», og dermed utløse karantenekrav.

* 22. juli: En ny rapport fra FHI viser at nesten én av tre som ble bekreftet koronasmittet i uke 29, ble smittet i utlandet.

– Tallet på koronapasienter som er innlagt på sykehus, er det laveste siden 9. mars med tre pasienter.

Publisert:

Korona-viruset

 1. Åpner for at uvaksinert helsepersonell kan omplasseres

 2. Korona påvirket søvnen vår – og vil fortsette å gjøre det

 3. Boris Johnsons koronapolitikk slaktes

 4. FHI: Risiko for økning i syke­hus­innleggelser

 5. Nakstad med hard skyts mot FHI i ny bok

 6. 60 personer blir vak­sinert dag­lig i vaksine­buss

 1. Korona-viruset
 2. Reiseråd
 3. Koronaviruset