• 2015 ba Høie og Horne sine direktorater lage en rapport med tiltak som kan styrke samarbeidet, slik at barnevernsbarna får hjelp og behandling. FOTO: Jon Ingemundsen

Horne og Høie med hjelp til de sykeste barnevernsbarna

Det skal opprettes barnevernsinstitusjoner der de sykeste barna får helsehjelp. Og barnevernsbarn med psykiske problemer skal få fjernbehandling via Skype og videokonferanse.