Kongen føler sorg og uro over situasjonen i Algerie

I en uttalelse sier kong Harald at hans tanker er hos de pårørende i Norge som fortsatt lever i uvisshet om skjebnen til sine familiemedlemmer og kolleger i In Aménas.