• – Vi vil skjerpe terrorlovgivningen for å sette politiet bedre i stand til å forebygge og bekjempe soloterrorisme, sier justisminister Grete Faremo (Ap).

Regjeringen foreslår 30 års fengsel for terror

Regjeringen foreslår at strafferammen for grov terror utvides til 30 år og at deltakelse i terrororganisasjoner skal kriminaliseres.