• Hittil i år er det kommet 3310 asylsøkere til Norge. Jarle Aasland

20 prosent flere asylsøkere i år

Hittil i år er det kommet 3310 asylsøkere til Norge. Det er en økning på vel 20 prosent sammenlignet med de fire første månedene i fjor. Samtidig faller tallet på enslige mindreårige asylsøkere.