Ulovlig støtte til organisasjoner

Justisdepartementet ber Riksadvokaten etterforske en embetsmann som skal ha misbrukt offentlige midler. Den ansatte vil etter alt å dømme få sparken.