Jerv og gaupe tar mest sau

Jerv og gaupe er de farligste fiendene til sauen. I fjor ble 60 av 100 erstattede dyr antatt tatt av jerv eller gaupe. Bare fem av 100 sauer er antatt tatt av ulv.