Kildevern og politikorrupsjon opp i Høyesterett

Høyesterett skal avgjøre om NRKs lovbestemte rett til kildevern må vike for muligheten til å avsløre politikorrupsjon.