Snåsa: - Dødsårsaken var kvelning

Politiet er styrket i sin antakelse om at kvinnen som døde på cella i Steinkjer, tok sitt eget liv. Dødsårsaken var kvelning, viser den foreløpige obduksjonsrapporten.