Blandede budsjett-reaksjoner i arbeidslivet

LO er fornøyd med aktiviteten regjeringen legger opp til i budsjettet, men etterlyser planer som kjapt kan settes ut i livet hvis ledigheten øker som følge av dårlige tider i euroland. NHO mener det rødgrønne statsbudsjettet ikke møter utfordringene.