Regjeringen vil ha eget fengsel for utlendinger

Den rødgrønne regjeringen foreslår over statsbudsjettet for neste år å opprette et eget fengsel for utenlandske domfelte.