Stoltenberg og Bondevik til 22. juli-høring

Jens Stoltenberg og Kjell Magne Bondevik er blant dem som kalles inn til maratonhøring på Stortinget om 22. juli-saken.