Riksrevisjonen legger seg flat

Riksrevisjonens varsel om at den ville se på NRK-styrets rutiner og kontrollansvar, fikk kringkastingssjefen og Pressens Faglige Utvalg til å reagere. Nå beklager revisjonen utspillet.