SAS-streik rammer hardt

Kabinansattes rett til å kontrollere over egen arbeidstid, var den utløsende årsaken at SAS nok en gang er rammet av streik.