Risikoanalyser for dambrudd

Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) krever at eierne av flere damanlegg skal lage analyser for hva som vil skje ved et eventuelt dambrudd.