Snarvei til statlig overtakelse av RiT

Helseminister Tore Tønne har slått inn på en politisk snarvei, slik at staten kan overta driften av Regionsykehuset i Trondheim (RiT). Dette skjer før Stortinget rekker å behandle det varslede forslaget om statlig overtakelse av de fylkeskommunale sykehusene.