Ikke forbud mot rasistiske og nynazistiske organisasjoner

Regjeringen vil foreløpig ikke innføre forbud mot rasistiske og nynazistiske organisasjoner.