Utenkelig å sende Anne Kari til Bergen

Umenneskelig å sende for tidlig fødte barn til Haukeland når SiR har kompetanse god nok, mener foreldre som vet hva det dreier seg om.