Vil legge duk over forurenset havbunn

Utbyggerne av boligprosjektet Stavanger Brygge AS ved Badedammen vil fylle ut i sjøen med masse fra Storhaug-tunnelen. Problemet er at havbunnen er sterkt forurenset av tung— metaller og kreftframkallende stoffer.