Høgskolen meisler ut strategi for universitet

Rektor Erik Leif Eriksen er overbevist om at Høgskolen i Stavanger kan utvikle seg til Universitetet i Stavanger innen 2004.